กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ศปถ. ประสานจังหวัดเพิ่มคามเข้มข้นด่านตรวจ - ด่านชุมชน กวดขันรถจักรยานยนต์ / คุมเข้มการดื่มแอลกอฮอล์ / ขับรถเร็ว

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 14/4/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 95 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)