กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ศปถ. กำชับจังหวัดดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางกลับ ส่วนพื้นที่ยังคงเข้มงวดมาตรการดื่มแล้วขับ - ขับรถเร็ว

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 15/4/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 69 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)