กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

กฐินพระราชทาน ปภ. ประจำปี 2564 ณ วัดมหาธาตุ ยโสธร

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 30/10/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 125 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)