กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปมท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดชุมพร

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 14/11/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 29 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)