กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

มท. รับมอบเรือพายพลาสติก GC ห่วงใยสู้ภัยน้ำท่วม

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 17/11/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 36 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)