กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ศปถ. เข้มข้นดูแลถนนสายหลัก - อำนวยความสะดวกด้านการจราจร แนะประชาชน "เร็ว เมา ง่วง โทร ... ไม่ขับ"

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 3/1/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 158 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)