กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. ใช้เทคโนโลยีปฏิบัติภารกิจบังคับโดรน จัดการสาธารณภัย

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 11/1/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 171 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)