กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ.จัดฝึกซักซ้อมการปฏิบัติตาม SOP กรณีสึนามิ “เตรียมให้พร้อม ฝึกซ้อมเป็นประจำ ลงมือทำได้ทันที”

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 27/4/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 71 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
ปภ.จัดฝึกซักซ้อมการปฏิบัติตาม SOP กรณีสึนามิ
“เตรียมให้พร้อม ฝึกซ้อมเป็นประจำ ลงมือทำได้ทันที”
เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (27 เม.ย.65) ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติการหน่วยงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีสึนามิ ครั้งที่ 2 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรม ปภ. เจ้าหน้าที่ Focal point และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกฯ เพื่อซักซ้อมแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติ และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ปภ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกรณีเหตุสึนามิ ให้ได้รับทราบ เข้าใจ และมีความพร้อมปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุสึนามิได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติการหน่วยงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีสึนามิ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ปภ. ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติด้านต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ (สปฉ.) และการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในฟังก์ชั่นต่างๆ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้ จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้การประสานงานและการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)