กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ.หารือ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ วางระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติในพื้นที่เขตเสี่ยงภัยผ่านมือถือ - Cell Broadcast

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 5/5/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 53 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
ปภ.หารือ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ วางระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติในพื้นที่เขตเสี่ยงภัยผ่านมือถือ - Cell Broadcast
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) และผู้บริหารของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในประเด็นการนำระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Cell Broadcast
สำหรับระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ที่ทำหน้าที่แจ้งเตือนภัยสามารถทำการแจ้งเตือนภัยได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 2G 3G 4G และ 5G โดยการส่งข้อความให้เข้าถึงผู้คนนับล้านในบริเวณหรือพื้นที่ที่ต้องการได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งแตกต่างกับการส่งข้อความสั้น SMS ที่เป็นการส่งความแบบบุคคลต่อบุคคล (point-to-point connection) ทั้งนี้ ระบบ Cell Broadcast จะใช้ช่องทางพิเศษแยกจากช่องสัญญาณปกติ ทำให้ไม่เกิดการติดขัดของสัญญาณเครือข่ายและการส่งข้อมูล จึงสามารถแจ้งเตือนภัยถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานไม่ต้องลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นใดๆ และยังสามารถแจ้งเตือนด้วยระบบเสียงเฉพาะของ Cell Broadcast แม้ผู้ใช้งานจะปิดเสียงไว้ก็ตาม รวมถึงมีความปลอดภัยของระบบในการแจ้งเตือนและรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซึ่งหลาย ๆ ประเทศอาทิ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ก็ได้มีการนำระบบ Cell Broadcast มาใช้เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน
การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ปภ. และ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาวางแนวทางเพื่อนำระบบดังกล่าวมาปรับใช้กับการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทย โดย ปภ.จะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาในเรื่องกฎหมายและนโยบายให้สามารถนำมาพัฒนาและปรับใช้กับระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)