กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร AHA Centre Executive (ACE) รุ่นที่ 7)

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 8/8/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 62 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
ปภ. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร AHA Centre Executive (ACE) รุ่นที่ 7)
วันนี้ (8 ส.ค. 65) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลัก (Focal point) ในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ACDM) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จำนวน 21 คน ได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ AHA Centre Executive (ACE) รุ่นที่ 7 ระยะที่ 2 ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. – 10 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุม 3 ปภ. โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนมีแนวทางในความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)