กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อสารแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 11/11/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 91 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
วานนี้ (10 พ.ย. 65) เวลา 10.00 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อสารแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่อมอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติตามแผนฯ ที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมฯ
นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรยายเกี่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 ให้กับบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปเชื่อมโยงกับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM


(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)