กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจผู้บริหาร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อธิบดี

ปภ. ร่วมพิธีรับมอบถังน้ำ เพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จ.ลพบุรี

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 15/3/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 26 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
ปภ. ร่วมพิธีรับมอบถังน้ำ เพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จ.ลพบุรี
วานนี้ (15 มี.ค. 66) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 100 ถัง จากผู้บริหารบริษัท พรหมสิน พี.เอส.ซี.จำกัด พร้อมส่งมอบให้แก่นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายอำเภอ 11 อำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำและประสบปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่ 11 อำเภอในจังหวัดลพบุรี โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงษ์ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อดีตอธิบดีกรมการปกครอง นายภาณุ แย้มศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายเรวัต ประสงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนบริษัทพรหมสิน พี.เอส.ซี.จำกัด และบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด และคณะ เข้าร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำฯ
☎️สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM


(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)