กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

ขออนุมัติดำเนินโครงการประกวด อปท.ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พศ.2564

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 9/4/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 1,095 ครั้ง
กองส่งเสริมป้องกันสาธารณภัย

วิดีโอประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)