กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการในความรับผิดชอบของกองส่งเสริมฯ

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 22/4/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 1,119 ครั้ง
กองส่งเสริมฯ

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)