กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

ขั้นตอนการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 26/11/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 1,100 ครั้ง
กองส่งเสริมฯ

ช่องทางการรับชม


ระดับเทศบาลตำบล

คลิกรับชม


ระดับเทศบาลเมือง

คลิกรับชม


ระดับเทศบาลเมือง

คลิกรับชม

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)