กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจการจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและทรัพยากรด้านสาธารณภัยและจัดการระบบฐานข้อมูล

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 30/3/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 579 ครั้ง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและทรัพยากรด้านสาธารณภัยและจัดการระบบฐานข้อมูล จำนวน 2 ราย ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการrnณ กองคลัง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)