กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน Dashboard

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 13/4/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 1,305 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)