กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 20/6/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 20 ครั้ง
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)