กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 11/7/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 130 ครั้ง
สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)