กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "ในโอกาสครบรอบ ๒ ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓"

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 8/8/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 707 ครั้ง
DDPM's efforts to achieve a safe and sustainable disaster management in forthcoming decade

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)