กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจการจ้างเหมาบริการบุคคลากรภายนอก ด้านการประชาสัมพันธ์

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 9/12/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 303 ครั้ง
กองเผยแพร่ฯ
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจการจ้างเหมาบริการบุคคลากรภายนอก ด้านการประชาสัมพันธ์

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)