กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

กรอบมาตรฐานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security Framework)

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 29/5/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 927 ครั้ง
ศูนย์เทคโนฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)