กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติและคำสั่งภายใต้พระราชบัญญติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และ คำสั่งกรมควบคุมโรค

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 22/2/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 69 ครั้ง
กองกฏหมาย

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)