กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 15/5/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 1,018 ครั้ง
กองการเจ้าหน้าที่

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)