กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 16/5/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 49 ครั้ง
กองส่งเสริมฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)