กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

เปิดรับสมัครบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนักวิจัยแลกเปลี่ยนของศูนย์ลดภัยพิบัติแห่งเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2566

เขียนโดย : สุพรรณี วันที่ : 26/5/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 22 ครั้ง
สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เปิดรับสมัครบุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนักวิจัยแลกเปลี่ยนของศูนย์ลดภัยพิบัติแห่งเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2566

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)