กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์"

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 5/9/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 267 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)