กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2566

ระเบียบการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เดือนพฤศจิกายน 2566

เขียนโดย : Admin05 วันที่ : 16/11/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 192 ครั้ง
สำนักงานเลขานุการกรม

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)