กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 2

ศ2 สนับสนุนเครื่องจักรกลฯ งานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1

เขียนโดย : ศรีสุดา วันที่ : 14/5/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 24 ครั้ง
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต2 สุพรรณบุรี   สนับสนุนรถครัวประกอบอาหาร จำนวน 2 คัน ,รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  จำนวน 1 คัน  ,รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน และบอลลูนไลน์   จำนวน  8 ชุด พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ ให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี   เพื่อใช้ในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ  ครั้งที่ 1 สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร  ระหว่างวันที่  12-19  พฤษภาคม  2565  ณ  ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย ม.5  บ้านสนามชัย   ต.สนามชัย  อ.เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี 

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)