กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 13

ศูนย์ ปภ. เขต ๑๓ อุบลราชธานี สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องจักรกล ให้กับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

เขียนโดย : คณะศักดิ์ วันที่ : 14/1/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 31 ครั้ง
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายชยุต วงศ์วณิช ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย สนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร ให้กับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในการปลดป้ายโครงเหล็กเก่าที่ชำรุดลงจากอาคารกีฬา เพื่อป้องกันอันตรายแก่นักเรียน ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี Cr : สสก. ภาพ/ข่าว

ติดตามข่าวสาร
อัพเดตข่าวสาร & กิจกรรม จากเรา