กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ. เขต 13

อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในระบบรายงานข้อมูลอุบัตเหตุทางถนน (e-Report) รุ่นที่ 1

เขียนโดย : คณะศักดิ์ วันที่ : 24/11/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 16 ครั้ง
ศปภ.13 อุบลราชธานี

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)