กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี

โครงการสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ

เขียนโดย : จิรพันธ์ วันที่ : 22/9/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 27 ครั้ง
วันที่ 21 กันยายน 2566 นายประสิทธิ์ ไชยเวช ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี เป็นประธาน โครงการสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน พัฒนา และการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี โดยมี สนง.ปภ.จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) เข้าร่วมโครงการฯ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)