กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ ปภ.เขต 3

พิธีมอบเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทานแก่ ทต.ตะกุด สระบุรี

เขียนโดย : เฉลิมเขต วันที่ : 19/9/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 7 ครั้ง
วันที่ 19 กันยายน 2566 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลตะกุด สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายฐิตนันท์ อุดมสุข ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี เป็นผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เป็นพยาน การมอบเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทาน จำนวน 1 ชุด ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลตะกุด โดยนางสาวสิริกัลยา เนตรอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตะกุด เป็นผู้รับมอบ และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเครื่องกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทาน พร้อมนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน/บำรุงรักษา การสาธิตใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้งาน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิทยากรจากศูนย์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรเทาสาธารณภัย สำนักวิจัยความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาล พร้อมทั้งพระราชทานให้แก่หน่วยงานอื่นตามพระราชอัธยาศัย สำนักพระราชวัง โดยกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงค์ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำส่งเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทานพร้อมให้คำแนะนำและสาธิตการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตะกุด อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุให้เต็มกำลังความสามารถอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อไป ------------ ปชส.ศปจ. / รายงาน ข่าวที่ 1830 , วันที่ 19/09/66 (เวลา 15.55 น.) ปชส.ปจ. / ภาพ

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)