กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ. จังหวัดกระบี่

ปภ.กระบี่ ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานปีกหมุน (ฮ.ปภ.32)

เขียนโดย : ศุภิสรา วันที่ : 25/11/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 17 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางโสภิศ ยิ่งคำนึง ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานปีกหมุน (ฮ.ปภ.32) ผ่านระบบ ZOOM MEETTING

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)