กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ. จังหวัดกระบี่

ปภ.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ผ่านระบบการรายงานอุบัติเหตุทางถนน E-Report ประจำปี 2566

เขียนโดย : ศุภิสรา วันที่ : 25/11/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 17 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฎภูเก็ต นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายโชคชัย บุญช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ผ่านระบบการรายงานอุบัติเหตุทางถนน E-Report ประจำปี 2566 โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)