กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ. จังหวัดกระบี่

กิจกรรมการอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัยสึนามิในโรงเรียน

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 26/5/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 7 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ มอบหมายนายอภินันท์ บัวทองจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ และนายจักรภัทร สุขกลับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมการอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมการอพยพหนีภัยสึนามิในโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสภากาชาดไทย โดยมีนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)