กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.ยโสธร

วารสารข่าวประจำวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564

เขียนโดย : พัฒนนัย วันที่ : 30/7/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 50 ครั้ง
วารสารข่าวประจำวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)