กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว

ปภ. สาขาเชียงดาว ลงพื้นที่ประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลาก

เขียนโดย : สว่าง วันที่ : 11/6/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 12 ครั้ง
สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ลงพื้นที่ประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลาก บ้านรินหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
          วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ลงพื้นที่ประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากและพัดพาดินภูเขา (ดินแดง) อยู่บนผิวถนน ซึ่งเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากขึ้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 15:00 น. บริเวณทางหลวงหมายเลข 1178 ตัดกับ ทางหลวงชนบทหมายเลข 1340 บ้านรินหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
          จากการลงพื้นที่ พบว่า มีดินภูเขา (ดินแดง) ที่ถูกน้ำป่าพัดพาอยู่บนผิวถนนหลายจุด โดยมีความหนาประมาณ 5 ซม. รถสามารถสัญจรผ่านได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองนะ ได้ดำเนินการใช้รถไถเกรดขนย้ายดินที่อยู่บนผิวถนน ทางหลวงหมายเลข 1178 และทางหลวงชนบทหมายเลข 1340 ออกเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)