กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ

ปภ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ในเเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

เขียนโดย : จิรภัทร วันที่ : 25/11/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 14 ครั้ง
ปภ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ในเเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)