กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันที่ 21 กันยายน 2566 ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี

เขียนโดย : ยอดชาย วันที่ : 22/9/2566 จำนวนผู้เข้าชม : 22 ครั้ง
รายงานสถานการณ์ข่าว ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)