กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร

ปภ.สมุทรสาคร จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรสาคร และปล่อยขบวนรณรงค์

เขียนโดย : ปริญญา วันที่ : 8/4/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 9 ครั้ง
วันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรสาคร และปล่อยขบวนรณรงค์ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรการกุศล มูลนิธิ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดและรณรงค์ฯอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้ชื่อ ”สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)