กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในการฝึกซ้อมอพยพกรณีฉุกเฉินชุมชนท้ายน้ำเขื่อนปราณบุรี

เขียนโดย : กรกช วันที่ : 8/4/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 8 ครั้ง
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม เข้าร่วมการฝึกซ้อมและให้ข้อคิดเห็นในการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย ตามแผนกรณีฉุกเฉินสำหรับชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนปราณบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีฉุกเฉินของเขื่อนปราณบุรี ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท้ายน้ำเขื่อนปราณบุรี

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)