กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียนโดย : กรกช วันที่ : 8/4/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 7 ครั้ง
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ นายจักร์นริส วันเพ็ญ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" โดยกำหนดช่วงการควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน พ.ศ. 2564 (7 วัน)

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)