กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดนครพนม

ปภ.นครพนม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม

เขียนโดย : สัตญา วันที่ : 11/6/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 13 ครั้ง
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายเดช บำรุงหงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ร่วมการประชุม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)