กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดนครพนม

ปภ.นครพนม ประชุมคณะกรรมป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เขียนโดย : สัตญา วันที่ : 11/6/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 13 ครั้ง
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุท่าอุเทน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม หลังใหม่ นายเดช บำรุงหงษ์ พร้อมด้วย นายอภิพันธุ์ กิติศรีวรพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานดังกล่าว

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)