กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ปภ. จังหวัดภูเก็ต ประจำวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 30/7/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 56 ครั้ง
1. เวลา 10.30 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด พร้อมด้วยนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมป่าตอง ชั้น 2 ศูนย์ ปภ. เขต 18 ภูเก็ต 2.เวลา 13.30 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุโดยมีชุมชนเป็นฐานเขตพื้นที่ตําบลฉลอง กะรน และราไวย์ ซึ่งโรงพยาบาลฉลองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก่อเชื้อ จุดประกาย ชุมชน” ครั้งที่ ๓ โดยมี นายเเพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)