กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ปภ. จังหวัดภูเก็ต ประจำวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 30/7/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 53 ครั้ง
1.เวลา 10.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ และเอกชนร่วมประชุมรายงานสถานการโควิด-19 (COVID-19) ของจังหวัดภูเก็ต ต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ณ ศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนบอกซ์ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 2. เวลา 09.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายมงคล เต็มรัตน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 3. เวลา 09.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายปรีดี เอ้งเส้ง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองกะทู้ ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยมี ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกะทู้ 4. เวลา 13.00 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นายปรีดี เอ้งเส้ง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมี นายกิตติสัณห์ คุรุ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองป่าตอง

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)