กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

เขียนโดย : โชคชัย วันที่ : 14/5/2565 จำนวนผู้เข้าชม : 22 ครั้ง
เวลา 08.30 น. นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอมรเทพ ปรีคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้โดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อดำเนินการตามแนวทางวันต้นไม้ประจำปีของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 31 มกราคม 2532 รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดภูเก็ตและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ ณ วัดโฆษิตวิหาร ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อโปรดทราบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)