กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รอบรั้ว ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปภ.จังหวัดชลบุรี

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดชลบุรี

เขียนโดย : อัจฉราวรรณ วันที่ : 26/11/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 11 ครั้ง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนถนน วุฒิสภา ซึ่งมี นายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี เป็นหัวหน้าคณะ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดชลบุรี ในการนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ร้อยตำรวจตรี สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และนายณิศวุฒิ เปานิล หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย และร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 (กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี) สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี และพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

รูปภาพประกอบ

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)