กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Department of Disaster Prevention and Mitigation. Ministry of Interior. Thailand

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อสั่งการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2564

เสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เสริมความเข็มแข็งชุมชนปลอดภัย

เขียนโดย : สรายุทธ วันที่ : 30/4/2564 จำนวนผู้เข้าชม : 1,137 ครั้ง
วิกฤตไฟป่าปัญหาที่เราต้องช่วยกัน " แก้ "

(สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ 24 ชม.)